پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پست
ویرایش شده1395/01/10 09:30 ق.ظ
Picture Placeholder: ilaam
ilaam
پرسشهای متداول

​پرسشهای متداول کاربران

ویرایش شده1395/01/10 09:43 ق.ظ
Picture Placeholder: ilaam
ilaam

وضعيت راهها چه زماني از راديو اعلام مي شود؟ اطلاعيه وضعيت راهها 3 بار در شبانه روز، 2 مرتبه در ساعات  8 صبح و 7 عصر از راديو سراسري ايران و 1 مرتبه صبح ساعت 8:10 از راديو جوان اعلام مي شود.

از:ilaam
پست شده: 1395/01/10 09:30 ق.ظ
موضوع: پرسشهای متداول

​پرسشهای متداول کاربران

ویرایش شده1395/01/10 09:44 ق.ظ
Picture Placeholder: ilaam
ilaam
چگونه مي توان اطلاعات مسير و مسافت آن را دريافت كرد؟ اين اطلاعات از 4 روش قابل دريافت است:
-    از طريق ارسال پيامك؛ با ارسال كد شهر مبدا و كد شهر مقصد (بصورت كد مبدا –فاصله – كد مقصد ، مثال(021  026) ) از طريق پيامك به شماره ‏‏1000141 اطلاعات مربوط به فاصله مبدا تا مقصد شامل كيلومتر و شهرهاي بين مسير‎ ‎اعلام مي‌شود‎.‎
-     استفاده از تلفن گوياي 141 نيز گزينه ديگر جهت اطلاع ازاطلاعات مسير-مسافت است.
-    از طريق سايت www.iran141.ir  كوتاهترين مسير به همراه نقشه گرافيكي و امكانات رفاهي موجود ارائه مي شود.
-    نرم افزار ويژه تلفن همراه از سايت www.iran141.ir دانلود و بر گوشي همراه خود نصب نماييد.


از:ilaam
پست شده: 1395/01/10 09:30 ق.ظ
موضوع: پرسشهای متداول

​پرسشهای متداول کاربران

ویرایش شده1395/01/10 09:45 ق.ظ
Picture Placeholder: ilaam
ilaam
برگ فعاليت (كارت هوشمند) چيست؟ برگه اي است كه مطابق ضوابط به عنوان مجوز فعاليت رانندگان در بخش حمل و نقل عموميبين شهري و روستايي صادر گرديده و به منزله شناسنامه فعاليت راننده مي باشد. اين برگه ممكن است به صورت الكترونيكي(هوشمند) يا غير الكترونيكي باشد.از:ilaam
پست شده: 1395/01/10 09:30 ق.ظ
موضوع: پرسشهای متداول

​پرسشهای متداول کاربران

ویرایش شده1395/01/10 09:46 ق.ظ
Picture Placeholder: ilaam
ilaam
براي صدور برگ فعاليت(كارت هوشمند) چه مداركي مورد نياز است؟
درخواست كتبي مبني بر تقاضاي صدور برگ فعاليت در يكي از بخشهاي باري يا مسافري(برون شهري ويا روستايي) به همراه اعلام نشاني و شماره تلفن و كد پستي محل سكونت متقاضي
 ارائه اصل وتصوير كليه صفحات شناسنامه ، كارت ملي ، گواهينامه رانندگي معتبر، گواهي عدم اعتياد از مراكز مجاز مورد تائيد وزارت بهداشت،درمان‌ وآموزش پزشكي ، مدرك تحصيلي و كارت صحت و سلامت جسمي وروحي رانندگي معتبر صادر شده توسط مراكز مجاز مورد تائيد سازمان.
ارائه اصل و تصوير كارت پايان خدمت سربازي يا معافيت دائم براي متقاضيان ذكور (مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي1364 )
دو قطعه عكس 4*3 تمام رخ با زمينه روشن مربوط به يك سال اخير.
اصل و تصوير فيش واريزي مربوط به صدور برگ فعاليت به حساب مربوطه.
ارايه گواهينامه معتبر از مراجع مورد تاييد سازمان مبني بر اتمام دوره آموزشي
ارايه گواهي يا معرفي نامه معتبر ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعي يا صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير مبني بر پرداخت حق بيمه مربوطه.
ارايه گواهي عدم سوء پيشينه قطعي كيفري (عدم محروميت از حقوق اجتماعي)
ارايه معرفي نامه از انجمنهاي صنفي رانندگان  بار و مسافر در شهرستان و يا استان مربوطه و در صورت عدم وجود انجمن از كانون ذيربط


از:ilaam
پست شده: 1395/01/10 09:30 ق.ظ
موضوع: پرسشهای متداول

​پرسشهای متداول کاربران

ویرایش شده1395/01/10 09:46 ق.ظ
Picture Placeholder: ilaam
ilaam
كارت هوشمند رانندگي براي چه مدت صادر مي شود؟ كارت هوشمند رانندگي براي مدت يكسال صادر و پس از آن در صورت احراز شرايط مربوطه هر يكسال يكبار تمديد مي گردد.


از:ilaam
پست شده: 1395/01/10 09:30 ق.ظ
موضوع: پرسشهای متداول

​پرسشهای متداول کاربران

پست شده:1398/10/28 09:09 ب.ظ
Picture Placeholder:از:ilaam
پست شده: 1395/01/10 09:43 ق.ظ
موضوع: پرسشهای متداول


وضعيت راهها چه زماني از راديو اعلام مي شود؟ اطلاعيه وضعيت راهها 3 بار در شبانه روز، 2 مرتبه در ساعات  8 صبح و 7 عصر از راديو سراسري ايران و 1 مرتبه صبح ساعت 8:10 از راديو جوان اعلام مي شود.

از:ilaam
پست شده: 1395/01/10 09:30 ق.ظ
موضوع: پرسشهای متداول

​پرسشهای متداول کاربرانز