پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرسيدگي به تخلف شركتهاي حمل و نقل كالا و مسافر

تاریخ انتشار: 1397/10/16

مهندس دلخواه مديركل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ايلام با بيان اين مطلب اظهار داشت :درنه ماهه سالجاری به تخلفات 131 شركت حمل و نقل بار و مسافر در كميسيون ماده 12 استاني مورد رسيدگي قرار گرفتند و در اين خصوص پس از تحقيقات مقدماتي و مستندات و اخذ دفاع توسط مديران شركت‌ها از جمع 131 پرونده مورد رسيدگي، 65 شركت حمل و نقل مورد تذكر کتبی،65 مورد برائت و 1مورد قطع خدمات یک ماهه شرکت قرارگرفت و در پرونده آنها درج شد، و همچنين در كميسيون ماده 11 تخلف رانندگان 37 تخلف رانندگي که از این تعداد 33 مورد تذکر کتبی، دو مورد برائت و دو مورد قطع خدمات یک ماهه کارت هوشمند اعمال قانون شد . وی افزود: عمده تخلفاتی که شرکت ها مرتکب شده اند عبارت از : رعايت نكردن حقوق مسافران و رانندگان توسط شركتها مسافري  . عدم حضور مدير فني در محل شركت، عدم ساخت ساز و نبود امكانات در شركت هاي باربري ، صدور صورت وضعيت يا بارنامه برای خودروهای فاقد تجهيزات ايمني، تردد در مسيري خارج از پروانه عبور، اضافه تناژ،مغايرت بار با محموله مندرج در بارنامه، صدور صورت وضعيت فاقد دفتر چه ثبت ساعت بوده است
مشخصات:
نظرات: *