پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

​روکش ۱۱۳ کیلومتر آسفالت در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان ایلام


​روکش ۱۱۳ کیلومتر آسفالت در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان ایلام

تاریخ انتشار: 1398/02/23

در یک سال گذشته بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال برای بهسازی و مرمت رویه راه‌های استان ایلام هزینه شده است.

معاون راهداری اداره کل اظهار داشت: در یک سال گذشته به منظور نگهداری و بازسازی رویه راه‌های آسفالتی استان ۱۱۳ کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان انجام شده است.

محمدرضا رضایی گفت: همچنین حدود ۱۷۰ هزار متر مربع لکه‌گیری آسفالتی جهت ترمیم خرابی رویه راهها با آسفالت سرد و گرم به صورت امانی و پیمانی انجام شده است.

وی افزود: برای انجام این عملیات حدود ۱۱۲ هزار تن آسفالت مصرف شده و بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی جهت انجام این عملیات هزینه شده است.
مشخصات:
نظرات: *