پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بازگشایی راه روستایی بان خشک ریزه بند


به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام،محور بان خشک ریزه بنداز محورهای آسیب دیده در سیل فروردین ماه بازگشایی شد.

تاریخ انتشار: 1398/04/24

پس از وقوع سیل در ابتدای سال بسیاری از محورهای اصلی و فرعی استان دچار خسارت های قابل توجهی شدند که محور بان خشک ریزه بند در 15 نقطه رانش و ریزش داشت  و تردد از این مسیر با مشکل مواجه و باعث مسدود شدن این محور شده بود.جهت تثبیت رانش ها و بازسازی این قطعات، ماشین آلات راهسازی و راهداری با تلاش بی وقفه در محل مستقر و عملیات اجرایی آن به طول 17 کیلومتر بهسازی ، ترمیم ،رانش برداری،تیغه زنی،آب شکستگی، شن ریزی،آب پاشی،غلطک کوبی شد، این محور توسط نیروهای راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ایلام بازگشایی شد.
مشخصات:
نظرات: *