پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

​اجرای طرح ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک در مدارس ایلام


طرح ارتقای فرهنگ ایمنی و ترافیکی در مدارس واقع در حاشیه راههای استان با همکاری پلیس راه استان اجرا شد

تاریخ انتشار: 1398/11/20

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: افزایش فرهنگ ایمنی و ترافیک برای کاهش تصادفات و تلفات از جمله اهداف طرح آموزش ایمنی و عبور به دانش آموزان است. محمد حسنی با بیان این مطلب اظهار داشت: آموزش فرهنگ ترافیک یکی از اساسی ترین مباحث مربوط به فرهنگ سازی و افزایش توجه و احترام به مقررات و قوانین ترافیکی در حمل و نقل می باشد که میتوان آن را زیربنای تصمیمات و اقدامات بعدی در این زمینه دانست. وی گفت: نقش فرهنگ سازی ترافیکی در راستای کاهش تصادفات و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی تاثیر زیادی دارد که کودکان ربا باید از سنین پایین به تدریج با ترافیک و ایمنی آشنا کرد. حسنی عنوان کرد: از زمان اجرای این طرح ،باعث شده هیچگونه تصادفی در سطح مدارس حاشیه راهها نداشته باشیم.وی خاطرنشان کرد: این اداره کل هرساله طرح آموزشی و ایمن سازی فیزیکی در سطح مدارس حاشیه راهها اجرا می کند که در سال 98 طرح ایمن سازی و آموزشی در سطح 33 مدرسه حاشیه راهها با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال اجرا شد.
مشخصات:
نظرات: *