پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رسیدگی به تخلفات 27 پرونده در کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲


مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: در جلسه کمیسیون ماده 11 و 12 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به تخلفات 27 پرونده رسیدگی شد

تاریخ انتشار: 1398/11/21

نوراله دلخواه با بیان این مطلب اظهار داشت: جلسه مربوط به کمیسیون ماده ۱۱ با موضوع تخلفات مربوط به رانندگان و کمیسیون ماده ۱۲ با موضوع شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا در این اداره کل تشکیل شده است. وی افزود : در این جلسه 16تخلف درکمیسیون ماده ۱۱ مورد بررسی قرار گرفت که عمده تخلفات بررسی شده را عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به  تهیه تنظیم و استفاده از بارنامه،عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به  تهیه تنظیم و استفاده از صورت وضعیت مسافری، سوء استفاده از کارت هوشمند راننده ، عدم استفاده از تجهیزات ایمنی بوده است.دلخواه با اشاره به آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۱ عنوان کرد: از این تعداد پرونده  15 مورد تذکر و ا مورد برائت و از 11 پرونده مربوط به شرکتهای کالا 9 مورد تذکر و 2 مورد تبرئه از آراء صادره در این کمیسیون بودند. دلخواه گفت: عمده تخلفات شركتهاي حمل و نقل و رانندگان حمل و نقل برون شهری عبارتند از عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تهیه تنظیم و استفاده از بارنامه، عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تهیه و تنظیم و استفاده از صورت وضعیت، سوء استفاده از کارت هوشمند راننده و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی بوده است.
مشخصات:
نظرات: *