پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجلسه کمیته حمل ونقل سوخت ستاد اربعین برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1399/03/06

​اولین جلسه کمیته حمل و نقل سوخت ستاد ویژه اربعین سال 99 با موضوع آمادگی دستگاههای اجرایی عضو ستاد در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام تشکیل شد.

در این جلسه کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع تجربیات سنوات گذشته را جهت برگزاری هرچه مطلوب تر کنگره بزرگ اربعین را عنوان و با احصاء مسائل و مشکلات موجود بر لزوم همکاری هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی در جهت رفع مشکل و موانع پیش روی تاکید کردند.
مشخصات:
نظرات: *