پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​بازدید معاون محترم برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از شهرستان هلیلان

تاریخ انتشار: 1399/04/08

دکتر معراجی معاونت محترم توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری و دکتر رضایی مدیرکل سرمایه گذاری و اشتغال به همراه کرمی معاون عمرانی استانداری و دلخواه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای از راههای حوزه شهرستان هلیلان بازدید بعمل آوردند.

هدف از این بازدید ارزیابی راههای شهرستان تازه تاسیس شده هلیلان است که در توسعه روستایی نقش مهمی را ایفا می کند.

وی در ادامه از راههای روستایی زردلان شامل ورمله،پیامن،چنار و پل جزمان و همچنین پل روستایی دارپروشه بازدید نمودند و در تکمیل پروژهای راههای روستایی قول مساعدت و همکاری دادند.
مشخصات:
نظرات: *