تماس با ما

 

آدرس و مشخصات

آدرس

ایلام بلوار مدرس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ایلام

کد پستی

98689 - 69319

تلفن

08433331822

تلفن گویا

08433337194

نمابر

08433341638

پست الکترونی