سمترئیس دفتر مدیرکل
عکس
ناممتین
نام خانوادگیغلام رضا
تلفن مستقیم33341242
نمابر33341638
تلفن داخلی
 
سمتمديركل
عکس
نامنوراله
نام خانوادگیدلخواه
تلفن مستقیم33331242
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمدیر پایانه مرزی مهران
عکس
نامكامران
نام خانوادگیبختياري
تلفن مستقیم33331822
نمابر
تلفن داخلی201
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان ایلام میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"