سمتكارشناش مالي
عکس
نامزينب
نام خانوادگیعبدالهي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتكارشناس امور مالي
عکس
ناميداله
نام خانوادگیفيض الهي
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتذیحساب و رئیس اداره امور مالی و منابع
عکس
نامعلی
نام خانوادگیسواری پور
تلفن مستقیم33331822
نمابر
تلفن داخلی204
 
سمتکارشناس بازرگانی
عکس
نامعلیرضا
نام خانوادگیناصری
تلفن مستقیم33331822
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتمعاونت توسعه مديريت و منابع
عکس
نامعليرضا
نام خانوادگیمحمدي
تلفن مستقیم33341639
نمابر33341638
تلفن داخلی206
 
سمتكارشناس مسئول مجتمع هاي خدماتي و رفاهي
عکس
نامعبدالرحمان
نام خانوادگیمنتي
تلفن مستقیم33331822
نمابر33341638
تلفن داخلی234
 
سمترئيس فناوري اطلاعات
عکس
نامحسين
نام خانوادگیبلوچيان
تلفن مستقیم33331822
نمابر33341638
تلفن داخلی212
 
سمترئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ایوان
عکس
نامكاظم
نام خانوادگیرضانيا
تلفن مستقیم33331822
نمابر33341638
تلفن داخلی214
 
سمترئیس اداره بودجه وبرنامه ریزی
عکس
نامنورالدين
نام خانوادگیجواديان
تلفن مستقیم33331822
نمابر33341638
تلفن داخلی224
 
سمتنگهبان
عکس
ناممنصور
نام خانوادگیسهرابي
تلفن مستقیم33331822
نمابر
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان ایلام میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"