سمتمسئول روابط عمومي
عکس
ناممحمد
نام خانوادگی حسني
تلفن مستقیم
نمابر33343641
تلفن داخلی211
 
سمتکارشناس
عکس
نامداریوش
نام خانوادگیاسفندیاری
تلفن مستقیم33343641
نمابر33343641
تلفن داخلی211
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان ایلام میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"