سمترئیس اداره ایمنی وترافیک
عکس
ناماحمد
نام خانوادگیبازدار
تلفن مستقیم084-33303066
نمابر084-33303066
تلفن داخلی227
 
سمترئيس اداره حمل ونقل مسافر
عکس
نامحافظ
نام خانوادگیعلي حسيني
تلفن مستقیم33331822
نمابر33341638
تلفن داخلی201
 
سمترئيس اداره كالا
عکس
ناممحمد مصطفي
نام خانوادگینياكان
تلفن مستقیم33331822
نمابر33341638
تلفن داخلی203
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان ایلام میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"