علیرضا محمدی معاون توسعه ، مدیریت و منابع  ایلام - بلوار مدرس 084-33331822
مهرداد جهانيمدير كلايلام - بلوار مدرس - جنب آب و فاضلاب شهرستان33331242 -08433341638 - 084
صفر صادقي‌رادمعاون حمل و نقلايلام - بلوار مدرس - جنب آب و فاضلاب شهرستان    084-33345386
-معاون توسعه مديريت و منابع انسانيايلام - بلوار مدرس - جنب آب و فاضلاب شهرستان
محمد حسنيروابط عموميايلام - بلوار مدرس - جنب آب و فاضلاب شهرستان33343641 - 084
تلفن گوياتلفن گوياايلام - بلوار مدرس - جنب آب و فاضلاب شهرستان33330955 - 084
تلفنخانهتلفنخانهايلام - بلوار مدرس - جنب آب و فاضلاب شهرستان33331822 - 084

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان ایلام میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"