سیمای حمل و نقل استان

 

استان ايلام در حدود 1/2 درصد مساحت كل كشور را تشكيل می دهد. اين استان در غرب دامنه سلسله كوه هاي زاگرس بين ۳۱ درجه و ۵۸ دقيقه تا ۳۴ درجه و ۱۵ دقيقه پهنای شمالی از خط استوا و ۴۵ درجه و ۲۴ دقيقه تا ۴۸ درجه و ۱۰ دقيقه درازای شرقی از نيمروز گرينويچ در گوشه غربی ايران قرار گرفته است.. استان ايلام با 20133 كيلومتر مربع‌ مساحت‌ در غرب‌ كشور واقع‌ شده‌ است‌. بر اساس‌ آخرين ‌تقسيمات‌ كشوري استان‌ ايلام‌ داراي 10 شهرستان، 24 شهر ، 21 بخش ، 41 دهستان و شهر ايلام‌ مركز استان‌ ايلام‌ است‌. اين‌ استان‌ از جنوب‌ با استان خوزستان ازشرق‌ با استان لرستان و از شمال‌ با استان کرمانشاه و از سمت‌ غرب‌ با ۴۲۵ كيلومتر مرز مشترك‌ با كشور عراق‌ همجوار است‌. اين‌ استان‌ حدود ۵58 هزار نفر جمعيّت‌دارد كه‌ از اين‌ تعداد ۳38 هزار نفر درنقاط‌ شهري‌ و ۲20 نفر در نقاط‌ روستايي‌ سكونت‌ داشته‌اند. و طول را ه هاي استان مجموعا 3606كيلومترمشتمل 1525كيلومتر راه اصلي و فرعي ، 41 كيلومتر بزرگ راه ، 1590 كيلومتر راه روستايي و 450 كيلومتر راه مرزي است

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان ایلام میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"